AnvelopeCamioaneAgroindustrialeJantePromotiiAccesorii
Cum se cauta
Cautand 1956515 veti gasi dimensiunea 195/65R15 pe toate marcile.
Cautand 1956515 DUNLOP veti gasi toate dimensiunile care incep cu 195/65R15 pe marca DUNLOP.
Cautand 1956515 DUNLOP SPORT 01 veti gasi dimensiunea 195/65R15 pe marca DUNLOP cu profilul SPORT 01.

Cos cumparaturi
0 articole in cos

Cos

REGULAMENT CONCURS "Poti castiga ACUM, un Voucher valoric" 

 

1. Mecanismul Campaniei Promotionale 

Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

1) Sa comande un set de jante la AnvelopeMAG in perioada 1 Iulie – 15 Septembrie 2019 de pe site-ul www.anvelopemag.ro

2) Sa se inscrie la newsletterul "Poti castiga ACUM un voucher valoric" completand datele din formularul respectiv de abonare newsletter. Link abonare newsletter: click aici

 

2. Cadrul Legal 

Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie de respectat pentru toti participantii. Concursul se va derula conform prevederilor acestui regulament, obigatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei este disponibil, in mod gratuit, pentru toti solicitantii atat la sediul societatii (Str. Maratei nr 32, Piatra Neamt, Jud. Neamt) sau pe pagina web www.anvelopemag.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, completa si / sau schimba regulile concursului, precum si de a il opri; acest lucru se realizeaza doar cu instiintarea in prealabil a tuturor participantilor cu privire la orice modificare sau completare a vreuneia din prevederile acesteia si prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul www.anvelopemag.ro

 

3. Locul si durata de desfasurare a concursului 

Campania "Poti castiga ACUM un voucher valoric" este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu regulamentul oficial. Campania "Poti castiga ACUM un voucher valoric"  se desfasoara in perioada 01 iulie - 15 septembrie 2019. 

 

4. Dreptul de participare 

Campania Poti castiga ACUM un voucher valoric" este deschisa tuturor persoanelor fizice majore cu resedinta in Romania, care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea si cunoasterea integrala, expresa si neechivoca a prezentului regulament. Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala "Poti castiga un voucher de valoare comenzii tale" angajatii si / sau colaboratorii S.C. AUTO DIN S.R.L., precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice care detin participatii, functii sau au vreun interes (indiferent de natura acestuia), precum si angajatii si colaboratorii persoane fizice ai agentiilor implicate si ai companiilor de distributie ale S.C. AUTO DIN S.R.L. si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului regulament oficial. Prin participarea la campanie, se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a S.C. AUTO DIN S.R.L. si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea organizatorului. 

Regulamentul va fi comunicat gratuit, oricarui solicita o copie a acestuia, la adresa organizatorului (Str. Maratei nr 32, Piatra Neamt, Jud. Neamt), sau online pe www.anvelopemag.ro

 

5. Societatea Organizatoare 

Prezentul concurs este realizat de S.C. AUTO DIN S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/786/2009, avand codul fiscal RO26170602. Concursul va avea loc in conformitate cu prezentul regulament, regulament obligatoriu pentru toti Organizatorul are dreptul de a modifica regulamentul pe toata durata derularii 

 

 

6. Premiile Campaniei Promotionale 

Premiul acordat in cadrul prezentei campanii este: 

Un voucher de valoare egala cu valoarea comenzii transmise in perioada concursului. (exemplu: o comanda in valoare de 1350 de lei, da posibilitatea castigarii unui voucher de 1350 lei)

Nu se acorda contravaloarea in bani a voucherului. 

Daca valoarea comenzii in baza voucherului este mai mica decat valoarea voucherului, nu se returneaza diferenta. (exemplu; daca ati castigat un voucher de 1350 de lei, iar comanda este de 1000 de lei, restul de 350 de lei nu pot fi recuperati ca si diferenta de bani sau credit)

Voucherul este valabil pentru o singura comanda ulterioara si este valabil pentru utilizare pana la 31 decembrie 2019.

 

7. Extragerea si selectia castigatorilor 

Desemnarea castigatorului se face in data de 20 septembrie 2019, prin tragere la sorti si va fi afisata pe site ul anvelopemag.ro. Participa la campania promotionala, persoanele care se aboneaza la newsletter-ul AnvelopeMAG in perioada concursului precizata mai sus. 

In cazul in care persoana castigatoare nu isi revendica premiul in curs pana la data de 31 septembrie 2019 de la extragere, aceasta va pierde orice drept asupra premiului castigat; premiul nerevendicat nu se poate reporta si ramane in posesia S.C. AUTO DIN S.R.L. 

Se exclud de la participare comenzile anulate sau produsele trimise la retur in perioada concursului si de asemeni dezabonarea de la newsletter in perioada concursului, ambele conditii fiind necesare pentru participarea la concurs.

 

 

8. Anuntarea si validarea castigatorilor; Acordarea premiilor. 

Castigatorul va fi afisat pe siteul  www.anvelopemag.ro. Castigatorul este obligat sa contacteze societatea S.C. AUTO DIN S.R.L. la numarul de telefon 0371 51 51 55 , in timpul programul de lucru afisat pe site, pentru a revendica premiul prin: mentionarea numelui, a prenumelui, a adresei de email. Numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele inscrise pe site, in momentul abonarii. 

 

9. Limitarea Raspunderii 

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia organizatorul campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile regulamentului oficial. In cazul in care organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de acest regulament, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile care revincastigatorului, fara a datora vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de organizator in legatura cu acesta. 

In caz de abuzuri, organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare, inclusiv de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

10. Minorii si Persoanele Lipsite de Capacitate de Exercitiu 

In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului legal sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens. In cazul in care castigatorul este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui,  reprezentantului sau legal  sau al oricarei alte persoane imputernicite 

 

11. Confidentialitatea Datelor 

Toate datele personale ale participantilor (furnizate de catre acestia) devin proprietatea organizatorului. Datele personale colectate de organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul in acest sens. Datele personale colectate in cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate pe site-ul www.anvelopemag.ro. 

 

12. Taxe si Impozite 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 

 

13. Incetarea Campaniei 

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie `forta majora` sau printr-o decizie a organizatorului. Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 

 

14. Litigii 

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.